Montáž, elektroinštalácie - projektová dokumentácia silnoprúd do 1000V

Ponúkam komplexné služby silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie.

Vypracujem Vám individuálny návrh, zrealizujem kvalitnú a precíznu montáž a poskytnem záručný a pozáručný servis silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie.

Ak Vám budem realizovať elektroinštaláciu dostanete zľavu na vykonanie revízie (odbornej prehliadky a odbornej skúšky) elektrických inštalácií a zariadení.

Vykonám a odovzdám profesionálnu prácu s využitím odborných vedomostí a dlhoročných skúseností. Dobré meno si budujem na základe kvalitne a odborne vykonanej certifikovanej práce s individuálnym prístupom ku klientovi zameraným na detaily.


Pôsobím v okresoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Pezinok a Malacky.

Prečo so mnou spolupracovať?

 

Som živnostník (elektrikár a revízny technik)

Budete vždy komunikovať priamo s človekom, ktorý bude na Vašej zákazke pracovať. Pri väčších zostavím tím osvedčených spolupracovníkov. Za odvedenú prácu ručím svojím menom.

Mám rád výzvy

Ponúkam moderné elektroinštalácie, ich návrh, montáž, servis, záruku a revíziu s dôrazom na bezpečnosť, ekológiu a komfort.

Vždy dodržím slovo

Som férový partner s priamym prístupom v komunikácii.

Som vzdelaný a mám bohaté pracovné skúsenosti

Disponujem potrebným vzdelaním, znalosťami a skúsenosťami. Na základe Osvedčenia na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických §24 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. v rozsahu E2A vykonávam odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Na základe licencie na prevádzkovanie technickej služby oficiálne vykonávam montáž zabezpečovacích a kamerových systémov.

Snažím sa hľadať jednoduché riešenia

Vlastné technické vybavenie a spoľahliví výrobcovia a dodávatelia mi pomáhajú vykonávať moju prácu odborne, rýchlo a spoľahlivo. Pri práci mám vždy na zreteli Vašu a moju bezpečnosť, Váš a môj majetok a ekológiu.

Komplexné elektroinštalačné služby

Ponúkam analýzu a návrh riešenia, odborné poradenstvo, montáž, záručný a po záručný servis. Pri návrhu technologického riešenia v elektrotechnike zohľadňujem individuálne potreby a požiadavky klientov a moje skúsenosti v podobných projektoch. Riešenia predkladám v rozsahu finančných možností klientov s prihliadnutím na pomer ceny, výkonu a vlastností elektroinštalácie.

Viac o ponúkaných službách

Kvalita

Odbornosť

Skúsenosti

Individuálny prístup

Precíznosť

Profesionalita

Ako elektrikár ponúkam návrh, montáž, záruku a servis týchto služieb

1

klasické elektroinštalácie

Správne a podľa platných noriem vám navrhnem vašu elektroinštaláciu tak, aby spĺňala všetky vaše požiadavky a nároky, ktoré očakávate od svojej elektroinštalácie.
2

zabezpečovacie systémy (PSN)

Predstavuje technické zabezpečenie objektu, ktorého účelom je zvýšiť bezpečnosť stráženého objektu. Systém vie tiež kontrolovať rôzne havarijné stavy (zaplavenie objektu, únik dymu, vznik požiaru).
3

vstavané kuchynské spotrebiče

Kúpili ste si práčku, umývačku riadu, vstavanú elektrickú varnú dosku, mikrovlnú rúru, teplovzdušnú rúru a výrobca požaduje, aby bola riadne a odborne zapojená ?
4

LED profily, LED pásy (LED osvetlenie)

V súčasnosti sú obyčajné svietidlá, nahrádzané LED svietidlami a LED pásmi, pomocou ktorých viete nasvietiť alebo podsvietiť jednotlivé časti nábytku, steny, sadrokartónové priečky, televízory a pod.
5

štruktúrovaná kabeláž

Ide o univerzálny káblový rozvod v rámci objektu, ktorý môžete využiť na prenos dát (počítačová sieť LAN, internet), na pripojenie telefónov a telefónnych ústrední, ako aj na prenos obrazu (kamerový systém, prenos TV signálu).
6

dochádzkový systém

Je to systém určený na evidenciu dochádzky zamestnancov na pracovisku. Výstupy systému slúžia ako podklad pre spracovanie miezd, ale aj ako nástroj na kontrolu dochádzky zamestnancov.
7

rozvádzače

Montujem a kompletizujem bytové, domové a priemyselné rozvádzače do 1000V podľa platných noriem. Dodávam výrobky len od overených a certifikovaných výrobcov.
8

odstránenie porúch na elektroinštaláciách

Odstraňujem rôzne poruchy na vašej elektroinštalácii (napr. nefunkčný alebo uvoľnený vypínač, iskriaca alebo uvoľnená zásuvka, nesvietiace svetlo, vyrážajúci istič alebo prúdových chránič, spôsobený jeho poruchou a pod.)
9

inteligentné (smart) elektroinštalácie

V dnešnej rýchlej a uponáhľanej dobe je dôležité mať svoje veci, čas a peniaze pod kontrolou. Jedným spôsobom ako to je možné dosiahnuť, je aj inteligentná elektroinštalácia, inak povedané aj smart home riešenia.
10

vonkajšie aj vnútorné svietidlá, vypínače a zásuvky

Navrhnem a namontujem vám vypínače, zásuvky a svietidlá podľa vašich dizajnových a finančných predstáv s prihliadnutím na prostredie do ktorého sa bude montovať.
11

požiarna signalizácia (EPS)

Poskytne čas na účinný zásah proti rozšíreniu sa požiaru a tým zamedzí vzniku rozsiahlych materiálnych a finančných škôd, ale hlavne prispeje na ochranu zdravia, života osôb a zvierat nachádzajúcich sa v objekte.
12

kamerový systémy (CCTV)

Je to technické zabezpečenie objektu, ktoré sa využíva hlavne na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe zamedziť krádežiam, vandalizmu), ale aj diaľkové sledovanie automatizovaných procesov v priemysle.
13

systém kontroly vstupu (SKV)

Ide o systém dochádzkového a prístupového systému zabezpečuje autorizovaný prístup osobám do jednotlivých častí objektu a zároveň zamedzuje prístupu neoprávneným osobám do priestorov objektu.
14

výmena starých elektroinštalácií

Na základe obhliadky posúdim bezpečnosť, spoľahlivosť a funkčnosť Vašej starej elektroinštalácie a ak je treba navrhnem zmeny v elektroinštalácií tak, aby v prvom rade bola bezpečná, bola urobená podľa platných noriem a spĺňala požiadavky funkčnosti a komfortu, ktorý požadujete.

Bezpečnosť, kvalita a precíznosť sú pre mňa vždy na prvom mieste.

Kvalita · Skúsenosti · Individuálny prístup

Klientom ponúkam profesionálne vykonanú prácu s využitím odborných vedomostí a dlhoročných skúseností. Dobré meno si budujem na základe kvalitne a odborne vykonanej certifikovanej práce s individuálnym prístupom ku klientovi zameraným na detaily.
Prečo so mnou spolupracovať?
Som živnostník (elektrikár a revízny technik) – budete teda vždy komunikovať priamo s človekom, ktorý bude na Vašej zákazke pracovať. Pri väčších zákazkách zostavím tím overených ľudí. Za svoju prácu ručím svojim menom.

Idea · Návrh · Realizácia · Servis · Záruka

Ponúkam analýzu a návrh riešenia, odborné poradenstvo, montáž, záručný a po záručný servis. Pri návrhu technologického riešenia v elektrotechnike zohľadňujem individuálne potreby a požiadavky klientov a moje skúsenosti v podobných projektoch. Riešenia predkladám v rozsahu finančných možností klientov s prihliadnutím na pomer ceny, výkonu a vlastností elektroinštalácie.

Zdravie · Majetok · Ekológia

Pri výkone mojej práce dodržiavam všetky príslušné normy a predpisy. Plne rešpektujem ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci ako aj ochranu zdravia a majetku klientov.

Odbornosť · Vzdelávanie sa

Na základe Osvedčenia na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických §24 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. v rozsahu E2A vykonávam odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Vykonávam východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov. Ako člen Slovenského elektrotechnického zväzu sa pravidelne zúčastňujem odborných seminárov a mám prístup ku všetkých aktuálnym elektrotechnickým normám.

Dokumentácia

Som držiteľom licencie na prevádzkovanie technickej služby. Na základe tejto licencie oficiálne vykonávam montáž zabezpečovacích a kamerových systémov. To znamená, že klient dostáva dokumenty potrebné pre potreby poistenia daného objektu, kde bola vykonaná montáž takéhoto zariadenia.

Materiály · Produkty · Technické zázemie

Materiály a produkty, ktoré používam sú dodávané od kvalifikovaných a certifikovaných dodávateľov. Spolupráca s týmito dodávateľmi mi umožňuje kvalitne a odborne vykonávať svoju prácu s produktami, technikou a technológiami, ktoré udávajú moderné trendy v slaboprúdovom a silnoprúdovom priemysle.

Elektrikár, náradie pre elektrikára