Systém inteligentnej elektroinštalácie

Zabezpečovací systém (PSN)

Predstavuje technické zabezpečenie objektu, ktorého účelom je zvýšiť bezpečnosť stráženého objektu. Na základe požiadaviek na ochranu objektu, spracovaného návrhu a vhodne zvolených komponentov systému (ústredne, detektory), je narušenie objektu signalizované priamo v objekte (prostredníctvom sirény), alebo prostredníctvom komunikátorov poslaná správa strážnej službe na pult centrálnej ochrany (PCO), tiež aj sms správa alebo mail na mobilný telefón majiteľa objektu. Systém vie tiež kontrolovať rôzne havarijné stavy (zaplavenie objektu, únik dymu, vznik požiaru). Na základe skúsenosti Vám navrhnem ten správny systém. Dodávam a montujem systémy výrobcov a dodávateľov : Satel, DSC, Paradox.

Štruktúrovaná kabeláž

Ide o univerzálny káblový rozvod v rámci objektu, ktorý môžete využiť na prenos dát (počítačová sieť LAN, internet), na pripojenie telefónov a telefónnych ústrední, ako aj na prenos obrazu (kamerový systém, prenos TV signálu). Jednoducho povedané, po jednom kábli viete prenášať viacej signálov (analógové aj digitálne). Dá sa povedať, že je to základ modernej stavby a každého projektu. Z technického prevedenia môže byť metalická alebo optická kabeláž.

Kamerový systém (CCTV)

Je to technické zabezpečenie objektu, ktoré sa využíva hlavne na bezpečnostné účely (monitorovanie priestorov v snahe zamedziť krádežiam, vandalizmu), ale aj diaľkové sledovanie automatizovaných procesov v priemysle. Moderné kamerové systémy si viete ovládať a sledovať na diaľku, buď na telefóne, tablete, alebo na počítači. Systém môže byť doplnený aj o záznamové zariadenie pre možnú archiváciu záznamu a neskoršie prezeranie záznamov. Dodávam a montujem systémy výrobcov a dodávateľov : HIKVISON, Dahua, CP PLUS.

Dochádzkový systém

Je to systém určený na evidenciu dochádzky zamestnancov na pracovisku. Tiež poskytuje prehľad o prítomných zamestnancoch v objekte, na vysunutom pracovisku, alebo dôvodu neprítomnosti zamestnancov (lekár, dovolenka a pod.). Výstupy systému slúžia ako podklad pre spracovanie miezd, ale aj ako nástroj na kontrolu dochádzky zamestnancov. Zamestnancom zároveň zamedzuje neskoré príchody, neoprávnené nadčasy, skoršie odchody z pracoviska a dodržiavanie prestávok v pracovnej dobe.

Požiarna signalizácia (EPS)

Jedná sa o technické zabezpečenie objektu, ktorého hlavnou úlohou je čo najskoršie zachytenie vzniku požiaru v objekte. To poskytne čas na účinný zásah proti rozšíreniu sa požiaru a tým zamedzí vzniku rozsiahlych materiálnych a finančných škôd, ale hlavne prispeje na ochranu zdravia, života osôb a zvierat nachádzajúcich sa v objekte. Systém môže byť napojený na zaradenie na likvidáciu požiaru.

Systém kontroly vstupu

Ide o systém dochádzkového a prístupového systému zabezpečuje autorizovaný prístup osobám do jednotlivých častí objektu a zároveň zamedzuje prístupu neoprávneným osobám do priestorov objektu. Umožňuje integráciu a spoluprácu zo systémami s meraním a reguláciou tepla, osvetlenia, výmeny vzduchu, klimatizácie a pod., čo má za následok šetrenie energií, a teda financií.

Audio/video vrátnik

Jedná sa o systém na dorozumievanie medzi jednotlivými účastníkmi v objekte alebo pred objektom. Všetci to poznáme, sedíme doma, zazvoní nám zvonček a návšteva stojí pred vchodovými dverami alebo bránkou. Či už bývate v paneláku alebo rodinnom dome, máte možnosť so svojou návštevou komunikovať cez systém audio alebo videovrátnika, máte možnosť svojej návšteve otvoriť na diaľku dvere alebo bránku. Ďalej máte možnosť so svojimi susedmi v paneláku alebo rodinnými príslušníkmi v dome komunikovať prostredníctvom interkomu. Pre daný typ objektu navrhnem a namontujem cenovo výhodný a postačujúci systém na základe vašej požiadavky dizajnu a ceny. Dodávam a montujem systémy výrobcov a dodávateľov : Legrand, HIKVISON.