Pôsobím v okresoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Pezinok a Malacky.

1

Faktúračné údaje

Rastislav Halinkovič, Damborského 4, 841 01 Bratislava
IČO: 48157454, DIČ: 1120700944, IČ DPH: Nie som platca DPH
2

Kontaktné údaje

Telefón: +421 948 402 458
Email: info@elektrikari-bratislava.sk
3

Peňažný ústav

mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, SWIFT: BREXSKBX
Číslo účtu IBAN: SK05 8360 5207 0042 0527 1830
4

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 2 58 272 172-3, Fax: +421 2 58 272 170

Máte záujem o ponúkané služby ?  Neváhajte, určite nájdeme riešenie.