Pôsobím v okresoch Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Pezinok a Malacky.

1

Faktúračné údaje

230V s. r. o., Trnávka 254, 930 32 Trnávka
IČO: 47095610, DIČ: 2023755503, IČ DPH: Nie platca DPH
2

Kontaktné údaje

Telefón: +421 948 402 458
Email: info@230v.sk
3

Peňažný ústav

Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX
Číslo účtu IBAN: SK54 1100 0000 0029 4810 2393
4

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava 27
Telefón: +421 2 58 272 172-3, Fax: +421 2 58 272 170

Máte záujem o ponúkané služby ?  Neváhajte, určite nájdeme riešenie.