Nezabudnite na revízie - predídete neželaným problémom a škodám na zdraví a majetku.

Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) – predstavujú nástroj pomocou ktorého získate reálny prehľad o stave Vašej elektroinštalácie.

Revízny technik

Na základe Osvedčenia na vykonávanie revízií vyhradených technických zariadení elektrických §24 vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. v rozsahu E2A vykonávam odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie). Vykonávam východiskové, periodické a mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických inštalácií a elektrických zariadení vo všetkých typoch objektov. Ako člen Slovenského elektrotechnického zväzu sa pravidelne zúčastňujem odborných seminárov a mám prístup ku všetkých aktuálnym elektrotechnickým normám.

Viac o mne

Kvalita

Odbornosť

Skúsenosti

Individuálny prístup

Precíznosť

Profesionalita

Odborná prehliadka a odborná skúška ( revízia )

Ide o objektívne posúdenie stavu elektrického zariadenia revíznym technikom. Kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy počas jeho prevádzky.

Elektrické zariadenia

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Uzemnenia

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Nizkonapäťové prípojky

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Meranie jednotiek UPS

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Elektrospotrebiče

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Rezistivita pôdy

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Stroje

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Ručné náradie

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Vonkajšia ochrana pred bleskom

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts

Merací prístroj METREL MI 3102 BT - združený revízny prístroj vhodný na výkon revízie
1

Byty a rodinné domy

čítaj viac
2

Administratívne budovy

čítaj viac
3

Priemyselné budovy

čítaj viac